Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door McDo-It BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. McDo-It BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door McDo-It BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

McDo-It BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

McDo-It BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van McDo-It BV opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel McDo-It BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is McDo-It BV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door McDo-It BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel McDo-It BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door McDo-It BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Meer vragen of kennismaken?