Onze diensten

Uitzenden, detacheren of payrolling. Dat zijn de vormen van personeelsvoorziening die McDo-It biedt. En om welke vorm het ook gaat, het betekent altijd maatwerk. McDo-It is in alle gevallen juridisch werkgever.

Uitzenden

Uitzenden is het inzetten van personeel voor een korte duur, met een hoge mate van flexibiliteit. McDo-It verzorgt de werving, selectie en begeleiding.

Detacheren

Bij detacheren gaat het om de inzet van personeel voor langere tijd, die vooraf is vastgesteld. In veel gevallen gaat het om werknemers die over meerdere vaardigheden en ruime ervaring beschikken. Zij kunnen grotendeels zelfstandig hun taken vervullen. McDo-It verzorgt de werving, selectie en begeleiding.

Payrolling

Bij payrolling betaalt McDo-It alleen uit. Als materieel werkgever zorgt u voor de werving en selectie, het begeleiden en beoordelen van de werknemer. Over ziekte en verzuim kunnen aparte afspraken worden gemaakt, zodat deze ook door McDo-It worden begeleid en betaald.

Samenwerken met McDo-It?